رسانه کُردی

Zarok TV پخش خود را شروع کرد

روناهیا دل / Zarok TV( کودک تی وی) یک شبکه کردی زبان می باشد که به لهجه کرمانجی پخش آزمایشی خود را شروع کرده است. زاروک تی وی یک کانال کُردی می باشد که فقط کارتن فیلم های به زبان کُردی را پخش خواهد کرد. اهمیت این کانال برای کُردهای غرب ایران این است که بچه هایشان می توانند با تماشا کردن کارتن فیلم های کُردی، زبان مادری را بهتر یاد بگیرند. بخاطر اینکه یادگیری زبان مادری(کُردی) در مدارس کشور موجود نمی باشد، این کانال منبع غنی برای یادگیری زبان مادری می باشد.

ادامه مطلب: Zarok TV پخش خود را شروع کرد