فرهنگ کُردی

کوچ عشایر مناطق ماکو به سوی ییلاق های سرحد آغاز شد

 روناهیا دل / با فرا رسیدن فصل تابستان کوچ عشایر منطقه ماکو به سوی ییلاق های سرحد ( چالدران ) آغاز شد. بر اساس آمار رسمی عشایر استان آذربایجان غربی از 12 ایل، 21 طایفه مستقل و 15 هزار خانوار تشکیل شده است که 43 هزار و 30 خانوار آن در منطقه ماکو زندگی می کند و شمار جمعیت آن بالغ بر 22 هزار نفر می باشد.

رئیس امور عشایر شهرستان چالدران گفت: امروز بیش از 28 هزار نفر با 500 هزار راس دام کوچ خود را آغاز کردند که این عشایر به مدت 75 روز در220 منطقه ییلاقی این شهرستان مستقر می شوند.

شمار زیادی از عشایر استان آذربایجان غربی در مناطق ماکو قرار گرفته است. علیرغم هوای گرم و نبود علوفه های سبز ، این عشایر در شرایط سخت زندگی از قبیل خراب بودن راه های ارتباطی، نبود آب آشامیدنی، نبود امکانات حمام و دستشویی به سر می برند.

مانند هرسال با فرا رسیدن فصل تابستان مناطق ییلاقی سرحد که متصل به مرز ترکیه می باشند بعلت هوای خنک و سرسبزی پر از چادرهای سیاه عشایر می شوند.