فرهنگ کُردی

مدرسه قرمز (مَدرَسَا سُر)

روناهیا دل / مدرسه قرمز (مَدرَسَا سُر)، یکی از شناسنامه های تاریخی و فرهنگی ملت کُرد می باشد، مکانی تاریخی و قدیمی در جزیره بوتان می باشد که در شرق ترکیه در ایالت  شرناخ شهر جزیر قرار دارد. مدرسه قرمز از طرف امیر شرف دوم ساخته شده است. امیر شرف دوم فرزند امیر بدیرخان فرزند امیر شرف یکم فرزند امیر علی آقای فرزند مجمدین می باشد. جزیر در سال 1475 بدست آق قویون ها افتاد و تمامی امیران جزیر تبعید شدند و تعداد زیادی از آنان هم کشته شدند.امیر شرف دوم فرزند امیر بدیرخان در سال 1508 قبل از اینکه با همکاری عشایر بوتان و دیگر عشایر همجوار شهر جزیر را پس بگیرد  دعا کرده است که خدایا اگر من دوباره بتوانم جزیر را پس بگیرم برای تو یک مسجدی خواهم ساخت. بعد از آن جزیر را پس می گیرد و مدرسه قرمز را می سازد که مسجد هم  در داخل ان وجود داشته است.

در بین مردم به عنوان مدرسه قرمز شناخته می شود در غرب جزیر ساخته شده است، بخاطر اینکه بیشتر با آجرهای قرمز ساخته شده است به آن مدرسه قرمز گفته شده است. مدرسه از طرف غربی 18.50 متراز سطح زمین ارتفاع دارد و ارتفاع پی آن هم 1.10 متر از سطح زمین فاصله دارد، از طرف جنوب هم دارای سه طاق می باشد که مسجد مدرسه  در آن قسمت قرار دارد. قبر ملا احمد جزیزی در غرب مسجد قرار دارد. در شمال مدرسه سه طاق وجود دارد که طاق سمت چپ 3.45 متر باز می باشدو مهراب زمستانی ان هم وجود دارد. طاق سمت راست هم 3.46 متر می باشد و طاق وسطی هم 5.19 متر باز می باشد. گفته می شود که ملای جزیری در این مدرسه شاگردان خود را تربیت می کرد. آخرین مرمت و بازسازی این مدرسه در سال 2008 انجام شده هست

عکس هایی از مدرسه قرمز:

اضافه کردن نظر

لطفا دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید! از انتشار دیدگاه ها به غیر از زبان فارسی در این بخش معذوریم!
توجه: دیدگاه های فارسی در بخش فارسی و دیدگاه های کُردی در بخش کُردی منتشر می شود!


کد امنیتی
تازه کردن