فرهنگ کُردی

داخستنا ٦٠ ڤیدیۆیێن ھینکەریا کورمانجی ل ئەنستیتویا پاریسێ

رۆناھئێا دل / د ڤێ نڤیسارێ دا ئەم ٦٠ ڤیدیۆیێن ھینکەری پێشکێشی وە دکن کو تۆمارکرنا وان ژ ئالیێ ئەنستیتویا کوردیا پاریسێ ڤا پێک ھاتیە. ھوون دکارن ب داخستنا ڤان رێزەڤیدیۆیان پەروەردەھیا کورمانجی د مالا خوە دە دەستپێ بکن و ب ئاوایەکی ھێسان و رێکووپێک خوە ھینی کورمانجی بکن. ژ بۆ داخستنا ڤیدیۆیان بلا تو دلگرانیا وە تونەبە، ژ بەر کو ھەڤالێن  خۆراسانی زەھمەت کشاندنە ڤیدیۆ ژۆ بۆ داخستنێ سڤک کرنە داکوو داخستنا وان ھێسان و زووتر پێک بێ.


ب کەرەما خوە داخستنا ڤیدیۆیان ب ئاوایەکی رێزکی لۆ گۆر ھەژمارا وان پێک بینن، گرێدانا داخستنا ھەمی ڤیدیۆیان بێ پرسگرێکە.

1
https://www.dropbox.com/s/frpckmub5lf8nwq/Dersa01.mp4?dl=1
2
https://www.dropbox.com/s/ah40jqls1iw873u/Dersa02.mp4?dl=1
3
https://www.dropbox.com/s/ryds32uvt9w6n1s/Dersa03.mp4?dl=1
4
https://www.dropbox.com/s/fyfm1qpj1mec835/Dersa04.mp4?dl=1
5
https://www.dropbox.com/s/ey7cp0nai57hpm2/Dersa05.mp4?dl=1
6
https://www.dropbox.com/s/b5b5bc01op3dl63/Dersa06.mp4?dl=1
7
https://www.dropbox.com/s/qp8lmlw60fwp1kk/Dersa07.mp4?dl=1
8
https://www.dropbox.com/s/djs9z1wr6tap3ax/Dersa08.mp4?dl=1
9
https://www.dropbox.com/s/z8gd0eb68o7zly3/Dersa09.mp4?dl=1
10
https://www.dropbox.com/s/22dr382nfpjg26y/Dersa10.mp4?dl=1
11
https://www.dropbox.com/s/d8nh2wvcmzzrweb/Dersa11.mp4?dl=1
12
https://www.dropbox.com/s/cqt1akvy91o4245/Dersa12.mp4?dl=1
13
https://www.dropbox.com/s/0e2c1b6gpu01zpp/Dersa13.mp4?dl=1
14
https://www.dropbox.com/s/5ek88yfd8noiyb4/Dersa14.mp4?dl=1
15
https://www.dropbox.com/s/p57o89lyhb85dxv/Dersa15.mp4?dl=1
16
https://www.dropbox.com/s/tkdixo88id7xuon/Dersa16.mp4?dl=1
17
https://www.dropbox.com/s/4fi1ircq4ujvzfj/Dersa17.mp4?dl=1
18
https://www.dropbox.com/s/qizxtvu6agyvurw/Dersa18.mp4?dl=1
19
https://www.dropbox.com/s/6faq2h8ecl5jllh/Dersa19.mp4?dl=1
20
https://www.dropbox.com/s/vjkajz7vueryi4u/Dersa20.mp4?dl=1
21
https://www.dropbox.com/s/tlu9ucd1uswze11/Dersa21.mp4?dl=1
22
https://www.dropbox.com/s/9ygj1bgi2xtcrih/Dersa22.mp4?dl=1
23
https://www.dropbox.com/s/xlw29jogieoaf03/Dersa23.mp4?dl=1
24
https://www.dropbox.com/s/l96h5x5l4zlw3b5/Dersa24.mp4?dl=1
25
https://www.dropbox.com/s/umfamcu1qf72qew/Dersa25.mp4?dl=1
26
https://www.dropbox.com/s/8koqwjydynd8sy3/Dersa26.mp4?dl=1
27
https://www.dropbox.com/s/qx3rzc4iiwhn1ri/Dersa27.mp4?dl=1
28
https://www.dropbox.com/s/zqt4olsqgcrpdd5/Dersa28.mp4?dl=1
29
https://www.dropbox.com/s/56fa7ve8eyzo64p/Dersa29.mp4?dl=1
30
https://www.dropbox.com/s/jnzpuihygvdgpcx/Dersa30.mp4?dl=1
31
https://www.dropbox.com/s/ravy0dp6gsvwbrc/Dersa31.mp4?dl=1
32
https://www.dropbox.com/s/87rwp4uzeych9fd/Dersa32.mp4?dl=1
33
https://www.dropbox.com/s/ul5vwv8klfhevfs/Dersa33.mp4?dl=1
34
https://www.dropbox.com/s/mvfd5tv1so232aw/Dersa34.mp4?dl=1
35
https://www.dropbox.com/s/4ifpili8wua7cjx/Dersa35.mp4?dl=1
36
https://www.dropbox.com/s/aouk6fzd80zs2c2/Dersa36.mp4?dl=1
37
https://www.dropbox.com/s/1c45o5wsp1h9xi9/Dersa37.mp4?dl=1
38
https://www.dropbox.com/s/os851xg7rn2tjsa/Dersa38.mp4?dl=1
39
https://www.dropbox.com/s/v17wiysgifvcajd/Dersa39.mp4?dl=1
40
https://www.dropbox.com/s/hih34jtwxvtf5ux/Dersa40.mp4?dl=1
41
https://www.dropbox.com/s/osg1pupghqfvnd9/Dersa41.mp4?dl=1
42
https://www.dropbox.com/s/dxq9cti02y985rh/Dersa42.mp4?dl=1
43
https://www.dropbox.com/s/yuib5o2grg3sqf1/Dersa43.mp4?dl=1
44
https://www.dropbox.com/s/ssklk4gxyypfi8o/Dersa44.mp4?dl=1
45
https://www.dropbox.com/s/wsix2qm6ggzh4r9/Dersa45.mp4?dl=1
46
https://www.dropbox.com/s/wk472dpovqqj8y9/Dersa46.mp4?dl=1
47
https://www.dropbox.com/s/r5th1vghqowcxlx/Dersa47.mp4?dl=1
48
https://www.dropbox.com/s/x3stn19s8j73qrb/Dersa48.mp4?dl=1
49
https://www.dropbox.com/s/zr0cwz82wrzexln/Dersa49.mp4?dl=1
50
https://www.dropbox.com/s/sle1ljee6fqd6tf/Dersa50.mp4?dl=1
51
https://www.dropbox.com/s/5hu3ivh3kz6kloi/Dersa51.mp4?dl=1
52
https://www.dropbox.com/s/2u5g0sk1alaj0or/Dersa52.mp4?dl=1
53
https://www.dropbox.com/s/55wkidnjxzteyyh/Dersa53.mp4?dl=1
54
https://www.dropbox.com/s/8rsimilir1bo95r/Dersa54.mp4?dl=1
55
https://www.dropbox.com/s/65kdpnvqkp2pdxp/Dersa55.mp4?dl=1
56
https://www.dropbox.com/s/xxa53z8e25hch1k/Dersa56.mp4?dl=1
57
https://www.dropbox.com/s/9y22z31lg7nqwmh/Dersa57.mp4?dl=1
58
https://www.dropbox.com/s/2asx9zvwma3ubx9/Dersa58.mp4?dl=1
59
https://www.dropbox.com/s/5yhy4selay0on9i/Dersa59.mp4?dl=1
60
https://www.dropbox.com/s/okz4mx4yz8ghct7/Dersa60.mp4?dl=1

اضافه کردن نظر

لطفا دیدگاه خود را به زبان فارسی بنویسید! از انتشار دیدگاه ها به غیر از زبان فارسی در این بخش معذوریم!
توجه: دیدگاه های فارسی در بخش فارسی و دیدگاه های کُردی در بخش کُردی منتشر می شود!


کد امنیتی
تازه کردن